De werkwijze in Papendrecht is als volgt:

Via een hulpverlenende organisatie zoals bijv. maatschappelijk werk (Sterk Papendrecht, Yulius), thuiszorg, kerken (diaconieën), Vluchtelingenwerk, en Schuldhulpmaatje en mensen zonder organisatie kunnen terecht bij het Sociaal Team, van Sterk Papendrecht en/of Schuldhulpmaatje.

U kunt een afspraak maken bij een van de contactpersonen van bovenstaande organisaties. De contactpersonen leveren de formulieren in bij de Stichting Voedselbank Papendrecht.

De Stichting Voedselbank Papendrecht, haalt de aangeboden levensmiddelen uit de DC Rotterdam, en daarnaast rijden we 6 dagdelen in de week naar winkels etc. om de clienten een goed pakket mee te kunnen geven.

In Papendrecht worden door vrijwilligers op donderdag en vrijdag alles klaar gezet, waarna de cliënten zamen met een van de vrijwiligers langs de koelingen en tafels kunnen lopen om met een winkelwagentje het eten te verzamelen, een soort winkelsysteem. Tussen 13.00 uur en 15.30 uur kunnen de cliënten hun eten ophalen in de Coornhertstraat nr. 4. Mocht een client zelf niet kunnen dan mag het altijd afgehaald worden door iemand anders. Lukt dit ook niet dan op tijd afmelden op 06-36361722

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning zijn er door de St. Voedselbank Nederland i.s.m. de Nibud, een  criteria opgesteld. Hierover vind u meer op de pagina Toekenningscriteria