Toekenningscriteria Voedelpakket

Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als NOODHULP voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. Ze zijn expliciet NIET bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Daar zijn er zoveel van dat de Voedselbank onmogelijk al die mensen van een pakket zou kunnen voorzien en derhalve zou toekenning al snel tot willekeur leiden.

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks over houden voor voeding, kleding e.d. dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn. Wij kijken niet naar inkomen.

Wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden onder de volgende norm bedragen (deze worden door de St. Voedselbank Nederland i.s.m. de Nibut samengesteld), komen het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket:

Basisbedrag per huishouden per maand: € 190,-  + per persoon € 110,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc.).

De nieuwe normbedragen per gezin?

Per maand                                                              Per week

1 persoon € 300,- ( was € 230,-)                      €     69.25
2 personen € 410,- ( was € 350,-)                   €     94,61
3 personen € 520,- (was € 450,-)                    €   120,00
4 personen € 630.- ( was € 550,-)                   €   145.38
5 personen € 740,- (was € 650,-)                    €   170, 67

*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.

Mochten er in een gezin mensen zijn die naast de ouders een inkomen hebben, dan wordt hier € 300,00 per gezinslid als kostgeld bij het inkomen op geteld. 

De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen voor het geval de uitdelende instantie of persoon haar taak niet meer kan of wil verrichten, om vast te kunnen leggen tot wanneer de hulp naar verwachting noodzakelijk is en als verantwoording ten opzichte van sponsors en andere belanghebbenden wat er met de ingezamelde goederen gebeurt.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor ondersteuning van de Voedselbank? vul dit formulier in samen met uw contactpersoon en stuur het op via e-mail naar annievoedselbankpapendrecht@gmail.com

Contactpersonen kunnen ook een code aanvragen om de gegevens te verwerken in onze landelijke database: voedselbank.nu. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor de door de lokale voedselbank aangewezen persoon en contactpersonen, en niet voor derden.

Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.