De Voedselbank Papendrecht heeft 2 nieuwe e-mail adressen:

Secretariaat: contact@voedselbankpapendrecht.nl

Clienten: intake@voedselbankpapendrecht.nl

Persbericht:

Criteria met ingang van vandaag verruimd


In de extra Algemene Ledenvergadering die we op zaterdag 17 september
hebben gehouden is besloten om met onmiddelijke ingang 
de criteria te verruimen.


Besloten is om het normbedrag per persoon te verhogen
van € 100,- naar € 110,- als compensatie voor de stijging
van de kosten van het levensonderhoud.


De energiekosten meegenomen worden via de
berekening die we nu al toepassen.


Daarnaast is besloten om het basisbedrag per
huishouden te verhogen van € 150,- naar € 190.-
omdat er, zo hebben we geconstateerd, een fout in zat.
Bedrag per huishouden: € 190,- (was: € 150,-)
Bedrag per persoon: € 110,- (was: € 100,-)
Dit betekent dat met ingang van bovenstaande datum
de navolgende tabel van toepassing is:

Aantal personen: 1 € 300,-
2 personen € 410,-
3 personen € 520,-
4 personen € 630,-
5 personen € 740,-
6 personen € 850,-

Douwe Egberts Koffiepunten:

De punten kunnen  het hele jaar door worden ingezameld  bij een aantal winkels en ook kunt u ze afgegeven  bij onze lokale voedselbank of ze daar in de brievenbus doen, wij sparen ze dan weer op om volgend  jaar de punten weer in te leveren bij Douwe Egbert.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij zijn bereikbaar onder tel.nr. 078-6455125/ 06-36361722

Vragen over kleding:

kledingvbpapendrecht@gmail.com

Voor overige vragen kunt u altijd terecht bij het secretariaat annie@voedselbankpapendrecht.nl of bij de andere bestuursleden.

Fiscaalnummer:8145.01.436
Belastingdienst

Wij danken onze sponsors: