De St. Voedselbank Papendrecht is onderdeel van de St. Voedselbank Nederland.

De Voedselbank Nederland is een particulier initiatief dat een schakel wil vormen tussen enerzijds de verspilling bij de levensmiddelenproducenten en anderszijds de groeiende armoede in Nederland.

In de productie wil wel eens wat mis gaan: verkeerde sticker, foute codering, tekstfout op de verpakking. Zaken die niets afdoen aan de kwaliteit van een artikel, maar om deze redenen in grote hoeveelheden vernietigd worden.

Voedselbanken hanteren de normen die de Keuringsdienst voor Waren stelt aan de voedselveiligheid, zij hebben een lijst samengesteld met de THT datum, deze is te downloaden via de Keuringsdienst voor Waren.

Nederland is het 14e land in Europa, aangesloten bij de Europese Federatie van Voedselbanken.