Doelstelling

Stichting Vrienden van Voedselbank Papendrecht is opgericht in 2011 en stelt zich ten doel de plaatselijke voedselbank te ondersteunen met middelen ter uitvoering van haar taken. Bij voldoende middelen kunnen ook andere voedselbanken in de Alblasserwaard door de stichting ondersteund worden.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door actieve ondernemers die er voor kozen om fondsen te werven om een auto te investeren die beschikbaar wordt gesteld aan de Voedselbank Papendrecht.

Bestuurssamenstelling: Voorzitter De heer W.J. Lubbers
  Secretaris De heer G.J. Rietveld
  Penningmeester De heer J.J.M. van Heeswijk

Het bestuur werkt onbezoldigd en maakt ook geen gebruik van onkostenvergoedingen.

Verslag werkzaamheden:

2011
Dit jaar zijn de fondsen verkregen om een koelauto aan te schaffen.

2012 -2018
In 2012 -2017 werden de operationele kosten van de auto voldaan ten behoeve van de Voedselbank Papendrecht uit de ontvangen bijdragen/ fondsen. Ook heeft de stichting in december 2012 en 2017 een groot aantal speculaaspoppen ingekocht en deze geschonken aan klanten en vrijwilligers van de voedselbank.

2018 -2019
In 2018 is er in samenwerking met de Voedselbank Papendrecht een nieuwe koelauto aangeschaft, dit in verband met steeds hogere gestelde eisen aan het gekoeld vervoer van levensmiddelen. Op 10 april 2019 heeft de "officiele" uitreiking van de koelauto plaatsgevonden in het bijzijn van alle sponsoren. 

De financiële verantwoording is op te vragen door het zenden van een e-mail aan de penningmeester van de stichting.

Overig

De stichting heeft een ANBI beschikking en is fiscaal bekend onder nummer: 8501.86.092

Contactgegevens Secretariaat Vrienden van de Voedselbank
 g.j.rietveld@rietveldontwikkeling.nl
 06-5328 2319

Nieuwsbrief 2016

Nieuwsbrief 2018

Jaarstuk 2018

Jaarstuk 2019