Bestuur

Voorzitter:
Johan Aarnoudse
Tel: 06-53533761
wisseling2011@gmail.com

Secretariaat:

Ben Otte

contact@voedselbankpapendrecht.nl

Penningmeester:
Henk de Koning
Tel.: 06-51619694
h.d.koning44@gmail.com

Clienten:
Annie Poelman
Tel.: 06-36361722
annievoedselbankpapendrecht@gmail.com

Fondsenwerving/Communicatie:
Vacant

Zowel het bestuur als de vrijwilligers werken onbezoldigd.

Voedselbank reglement