De werkwijze in Papendrecht is als volgt:

Via een hulpverlenende organisatie zoals bijv. maatschappelijk werk (Vivenz, Yulius), thuiszorg, kerken (diaconieën), Vluchtelingenwerk, en mensen zonder organisatie kunnen terecht bij het Sociaal Team.

U kunt een afspraak maken bij een van de contactpersonen van bovenstaande organisaties. De contactpersonen leveren de formulieren in bij de Stichting Voedselbank Papendrecht.

Voorheen was het de bedoeling dat de Stichting Voedselbank Papendrecht, de aangeboden levensmiddelen in Rotterdam bij de Stichting Voedselbank Nederland ging afhalen, maar sinds enige tijd zijn wij zelfstandig en werken 6 dagen in de week om de clienten een goed pakket mee te kunnen geven.

In Papendrecht worden door vrijwilligers op donderdag en vrijdag de voedselpakketten gemaakt. Tussen 13.30 uur en 15.30 uur kunnen de cliënten hun pakket afhalen op het Westeind 202. Mocht een client zelf niet kunnen dan mag het pakket altijd afgehaald worden door iemand anders. Lukt dit ook niet dan op tijd afbellen.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning zijn er door de Voedselbank Nederland criteria opgesteld. Hierover vind u meer op de pagina Toekenningscriteria