Bestuur

Voorzitter:
Johan Aarnoudse

Tel: 06-53533761

wisseling2011@gmail.com

Secretaris/Clienten:
Annie Poelman
Tel.: 06-36361722
annie@voedselbankpapendrecht.nl

Penningmeester:
Henk de Koning
Tel.: 06-51619694
h.d.koning44@gmail.com

Fondsenwerving/Communicatie:
Vacant

Zowel het bestuur als de vrijwilligers werken onbezoldigd