Doelstelling

Stichting Vrienden van Voedselbank Papendrecht is opgericht in 2011 en stelt zich ten doel de plaatselijke voedselbank te ondersteunen met middelen ter uitvoering van haar taken. Bij voldoende middelen kunnen ook andere voedselbanken in de Alblasserwaard door de stichting ondersteund worden.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door actieve ondernemers die er voor kozen om fondsen te werven om een auto te investeren die beschikbaar wordt gesteld aan de Voedselbank.

Bestuurssamenstelling: Voorzitter De heer W.J. Lubbers
  Secretaris De heer G.J. Rietveld
  Penningmeester De heer P. Deege
  2e Penningmeester De heer J.J.M. van Heeswijk

Het bestuur werkt onbezoldigd en maakt ook geen gebruik van onkostenvergoedingen.

Verslag werkzaamheden

2011
Dit jaar zijn de fondsen verkregen om een koelauto aan te schaffen.

2012
In 2012 werden de operationele kosten van de auto voldaan ten behoeve van de Voedselbank Papendrecht uit de ontvangen bijdragen/ fondsen. Ook heeft de stichting een groot aantal speculaaspoppen ingekocht en deze geschonken aan klanten en vrijwilligers van de voedselbank.

2013
Volgt

De financiële verantwoording is op te vragen door het zenden van een e-mail aan de penningmeester van de stichting.

Overig

De stichting heeft een ANBI beschikking en is fiscaal bekend onder nummer: 8501.86.092

Contactgegevens   Secretariaat Vrienden van de Voedselbank
  Kluchter 3
  3356 CB Papendrecht